Om havekig

Sæsonens havekig kan ses i årets kalender. Bestyrelsen går rundt og ser, hvordan det står til i haverne, på havegangen samt fællesarealerne.

Havelejerne skal sørge for, at haverne lever op til nedenstående forhold, jf. foreningens ordensregler. 

Du kan se datoerne for havekig her.

Klippe hæk
Haveloddets hæk skal være klippet senest den 1. august hvert år og må højst være 160 cm høj og 50 cm bred. Hækken mod Ørnevang skal klippes i den højde boligselskabet foreskriver og hækken mod Fægangen må højst være 180 cm høj.

Hullet i hækken
Hul i hæk må maximalt være 3 m, resten skal være hæk. Plantesorten mod havegang må vælges efter eget ønske.

Græs
Græsset skal være klippet.

Beskæring af beplantning
Beplantning på eget havelod skal beskæres, så det ikke er til gene for nabo og færdslen på foreningens havegang.

Kompost
Komposten skal være indhegnet og placeret, så man kan komme til komposten fra alle sider. Dette af hensyn til skadedyr. Kompostbunker er kun til haveaffald.

Lugning
Havegangen skal holdes i ren og god stand og fri for ukrudt fra hæk og til midten af havegangen. Bemærk, at havegangen skal holdes fri for ukrudt hele sæsonen.

Oprydning
Haveloddet skal ligeledes holdes i ren og god stand og fri for ukrudt.

Synligt havenummer
Nummeret på hver have skal anbringes, så det er synligt på enten låge eller på hus.

Granitskærver skal holdes inde på eget havelod
Hvis havelejeren ønsker at lægge sten på hovedgangen, skal det være 5/8 perlesten.

Derudover skal græs p-pladser holdes inde på eget havelod.