UDSLAGSKUMME

Endelig lykkedes det at få udslagskummen etableret i have 1. Så nu kan alle få tømt deres campingtoiletter nemt og miljørigtigt.

Proceduren er meget enkel:
1. Løft låget på udslagskummen
2. Tøm toiletbeholderen ned i afløbet
3. Skyl efter med vandslangen

Det er ikke tilladt at komme komposterbare poser (eller andre poser) i udslagskummen, da dette tilsopper systemet. Og ellers gælder samme regler (og begrænsninger) som i dit toilet derhjemme.

Vi er dog ikke helt færdige endnu, da der skal etableres afskærmning omkring udslagskummen og der skal opsættes hegn ud til Fægangen. Der vil blive indkaldt til arbejdsweekend, hvor alle er velkommen til at give en hånd med. 

Indkaldelse til generalforsamling

Kære alle.
Der afholdes ordinær GENERALFORSAMLING                    

lørdag den 24. februar 2024 kl 15-18                   

på Værkerne, Sorø.
Dagsorden er vedlagt her:

udkast-til-dagsorden-GF

Forslag til generalforsamlingen bedes sendt på foreningens mail:           

faegangskolonien@gmail.com           

og skal være bestyrelsen i hænde senest 10. februar.
Alle interesserede opfordres til at stille op til valg til bestyrelsen!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Fægangskolonien

Ændring på lukning for vand

På bestyrelsesmødet d. 25. oktober var der enighed om at flytte lukning for vand fra d. 27. oktober til d. 15. november 2023. Grundet at der skal sendes mail ud til alle i haven om lukning.

Vh Bestyrelsen

Bestyrelsen har brug for hjælp

Kasseren har solgt sit kolonihavehus. 

-Derfor leder vi efter en som har mod på opgaven. Det seneste år er alt vedr. kasséropgaven overgået til at være digitalt. Foreningen har elektronisk adgang til alle platforme og opgaven løses hjemmefra. 

D. 1/8 er der bogført 224 bilag inkl. årets haveleje indbetalinger for de 133 haver. Det blot for at vise at det er en overskuelig opgave😊

Lige nu bruges ca. 1 time hver 14.dag. Betaling af regninger, check af E-boks og diverse posteringer når haver handles. Lidt mere tid bruges den måned hvor havelejen betales. 

Har du mod på opgaven eller bare nysgerrig, er du velkommen til at ringe til nuværende kassér: Anne-Marie Judson, tlf. 93887108 

Venlig hilsenAnne-Marie