Haver til salg

Haveforeningen Fægangen
Vi er en lille haveforening med 134 havelodder beliggende på en fredet grund i hjertet af Sorø og med Sorø Sønderskov som baghave.
Foreningen lejer jorden af Sorø kommune på en 25-årig lejekontrakt.
Vores forening har eksisteret siden 1942 og har en lang historie.
Vi lægger vægt på: At lejere af foreningens haver har respekt for stedet og for foreningens historie, samt også ønsker at indgå i det fællesskab, der er i foreningen. Det forventes derfor også, at haveforeningens medlemmer deltager i de fælles forpligtigelser, der er i foreningen hen over havesæsonen.

– Foreningen har ikke kloakering, strøm, dagrenovation og lignende.
– Det er IKKE tilladt at tage længerevarende ophold i haven.
– Man må ikke have bopæl/adresse i foreningen.
– Der må maksimalt bygges på 10% af grunden, som er 300-400 m2 .
– Bebyggelse skal altid anmeldes til bestyrelsen.
– Man kan kun blive medlem af vores Facebook gruppe,  hvis man har en have i foreningen.
– Læs i øvrigt vores vedtægter og ordensregler her.


FAQ angående havekøb

– Soranere har forkøbsret den første måned.
– Det er sælger, der selv sætter salgsprisen.
– Der er ikke ventelister.
– Sælges efter ”først til mølle”-princippet.
– Haver til salg slås ikke op på foreningens Facebookgruppe.
– Havesalg skal altid gå gennem foreningens haveformidler.
– Vi sender ikke billeder, men du er altid velkommen til at besøge haveforeningen.
– Det er ikke tilladt at besigtige en have der er sat til salg, uden haveformidler eller havelejers tilladelse.
– Foreningens haveformidler er kun ansvarlig for overdragelsen af haven, lejekontrakt og medlemskabet af foreningen.
– Aftaler omkring hussalg, inventar, overdragelse og lignende er en sag mellem sælger og køber.
– Købskontrakt på bebyggelse på haveloddet, samt betalingsform aftales mellem sælger og køber.

–  Tjekliste til foreningens haveformidler.


Haver til Salg

Ønsker du yderligere information om haveforeningen og haver, der er til salg m.m., bedes du kontakte foreningens haveformidler. Det er en fordel at du har læst foreningens ordensregler, inden du kontakter haveformidler, da der her står en del praktisk info, der er nyttig for dig at vide. 

Haveformidler:
Hanne Vadgaard – tlf.: 30516920
Træffes onsdag og søndag mellem kl. 17-18


Have 60
Sat til salg 20. juni 2022
160.000 kr

Have 82
Sat til salg 3. april 2022
Pris 95.000 kr


Have 85

Sat til salg 9. juni 2022
Pris 85.000 kr


Have 95

Sat til salg 30/6-22
Pris 40.000 kr


Have 123

Sat til salg 30/6-22
Pris 165.000 kr