Haver til salg

Haveforeningen Fægangen
Vi er en lille haveforening med 134 havelodder beliggende på en fredet grund i hjertet af Sorø og med Sorø Sønderskov som baghave.
Foreningen lejer jorden af Sorø kommune på en 25-årig lejekontrakt.
Vores forening har eksisteret siden 1942 og har en lang historie.
Vi lægger vægt på: At lejere af foreningens haver har respekt for stedet og for foreningens historie, samt også ønsker at indgå i det fællesskab, der er i foreningen. Det forventes derfor også, at haveforeningens medlemmer deltager i de fælles forpligtigelser, der er i foreningen hen over havesæsonen.

FAQ angående havekøb
Soranere har forkøbsret den første måned.
Vi administrerer ikke ventelister.
Haver til salg foregår efter ”først til mølle” princippet med havesælger som mellemmand.
Al overdragelse og havesalg skal gå gennem foreningens havesælger.
Telefonnummer til havesælgeren får du ved at skive til foreningen faegangskolonien@gmail.com.
Foreningen har ikke kloakering, strøm, dagrenovation eller øvrige fællesfaciliteter.
Vi fremsender ikke billeder, men kig forbi vores forening og se om af haverne er noget for dig.
Det er ikke tilladt at besigtige en have der er sat til salg, uden havesælger eller havelejers tilladelse.
Foreningens havesælger er kun ansvarlig for overdragelsen af haven, lejekontrakt og medlemskabet af foreningen og lejekontrakten til haveloddet.
Det er IKKE tilladt at tage længerevarende ophold i haven.
Foreningens medlemmer må ikke have bopæl/adresse i foreningen.
Aftaler omkring hussalg, inventar, overdragelse og lignende er en sag mellem sælger og køber.
Købskontrakt på bebyggelse på haveloddet, samt betalingsform ved havehandler, aftales mellem sælger og køber.
Bebyggelse på grunden er maksimalt 10%. Havelodderne er mellem 300-400 m 2 .
Bebyggelse af haveloddet skal anmeldes bestyrelsen.
Man kan kun blive medlem af vores Facebook gruppe, hvis man har en have i foreningen.
Haver til salg slås ikke op på foreningens Facebookgruppe.
Læs i øvrigt vores vedtægter og ordensregler her.

Haver til Salg

Der er pt ingen haver til salg.