Haver til salg

Haveforeningen Fægangen
Vi er en lille haveforening med 134 havelodder beliggende på en fredet grund i hjertet af Sorø og med Sorø Sønderskov som baghave.
Foreningen lejer jorden af Sorø kommune på en 25-årig lejekontrakt.
Vores forening har eksisteret siden 1942 og har en lang historie.
Vi lægger vægt på: At lejere af foreningens haver har respekt for stedet og for foreningens historie, samt også ønsker at indgå i det fællesskab, der er i foreningen. Det forventes derfor også, at haveforeningens medlemmer deltager i de fælles forpligtigelser, der er i foreningen hen over havesæsonen.

FAQ angående havekøb
– Soranere har forkøbsret den første måned.
– Der er ikke ventelister.
– Sælges efter ”først til mølle”-princippet.
– Havesalg skal altid gå gennem foreningens haveformidler.
– Foreningen har ikke kloakering, strøm, dagrenovation og lignende.
– Vi sender ikke billeder, men du er altid velkommen til at besøge.
– Det er ikke tilladt at besigtige en have der er sat til salg, uden haveformidler eller havelejers tilladelse.
– Foreningens haveformidler er kun ansvarlig for overdragelsen af haven, lejekontrakt og medlemskabet af foreningen.
– Det er IKKE tilladt at tage længerevarende ophold i haven.
– Man må ikke have bopæl/adresse i foreningen.
– Aftaler omkring hussalg, inventar, overdragelse og lignende er en sag mellem sælger og køber.
– Købskontrakt på bebyggelse på haveloddet, samt betalingsform aftales mellem sælger og køber.
– Der må maksimalt bygges på 10% af grunden, som er 300-400 m2 .
– Bebyggelse skal altid anmeldes til bestyrelsen.
– Man kan kun blive medlem af vores Facebook gruppe,  hvis man har en have i foreningen.
– Haver til salg slås ikke op på foreningens Facebookgruppe.
– Læs i øvrigt vores vedtægter og ordensregler her.

–  Tjekliste til foreningens haveformidler.

Haver til Salg

Ønsker du yderligere information om haveforeningen og haver, der er til salg m.m., bedes du kontakte foreningens haveformidler:
Hanne Vadgaard – tlf.: 20786432
Træffes mandag og torsdag mellem kl. 17-18


Der er pt ingen haver til salg.