Haver til salg

Haveforeningen Fægangen
Vi er en lille haveforening med 134 havelodder beliggende på en fredet grund i hjertet af Sorø og med Sorø Sønderskov som baghave.
Foreningen lejer jorden af Sorø kommune på en 25-årig lejekontrakt.
Vores forening har eksisteret siden 1942 og har en lang historie.
Vi lægger vægt på: At lejere af foreningens haver har respekt for stedet og for foreningens historie, samt også ønsker at indgå i det fællesskab, der er i foreningen. Det forventes derfor også, at haveforeningens medlemmer deltager i de fælles forpligtigelser, der er i foreningen hen over havesæsonen.

– Foreningen har ikke kloakering, strøm, dagrenovation og lignende.
– Det er IKKE tilladt at tage længerevarende ophold i haven.
– Man må ikke have bopæl/adresse i foreningen.
– Der må maksimalt bygges på 10% af grunden, som er 300-400 m2 .
– Bebyggelse skal altid anmeldes til bestyrelsen.
– Man kan kun blive medlem af vores Facebook gruppe,  hvis man har en have i foreningen.
– Læs i øvrigt vores vedtægter og ordensregler her.


FAQ angående havekøb

– Soranere har forkøbsret de første 4 uger..
– Det er sælger, der selv sætter salgsprisen.
– Der er ikke ventelister.
– Sælges efter ”først til mølle”-princippet.
– Haver til salg slås ikke op på foreningens Facebookgruppe.
– Havesalg skal altid gå gennem foreningens haveformidler.
– Vi sender ikke billeder, men du er altid velkommen til at besøge haveforeningen.
– Det er ikke tilladt at gå ind i en have der er sat til salg, uden haveformidlers eller havelejers tilladelse.
– Foreningens haveformidler er kun ansvarlig for lejekontrakt og medlemskabet af foreningen.
– Aftaler omkring hussalg, inventar, overdragelse og lignende er en sag mellem sælger og køber.
– Købskontrakt på bebyggelse på haveloddet, samt betalingsform aftales mellem sælger og køber.

–  Tjekliste til foreningens haveformidler.


Haver til Salg

I forbindelse med køb og salg af haver kontakt:
Haveformidler Ulrik Winding og Peer Andersen.
Skriv en mail til foreningen: faegangskolonien@gmail.com
Skriftlig  meddelelse lægges i postkasse Have 94.
Tlf: 30 51 69 20 torsdag ml 17-18, eller send sms.

 

Have 16
Sat til salg 1. september 2023
Pris 25.000 kr

Have 35
Sat til salg 24. juli 2023
Pris 78.000 kr

Have 45
Sat til salg 9. august 2023
Pris: 150.000 kr

Have 66
Sat til salg 15. juni 2023
Pris 235.000 kr