Haver til salg

Haveforeningen Fægangen
Vi er en lille haveforening med 134 havelodder beliggende på en fredet grund i hjertet af Sorø og med Sorø Sønderskov som baghave.
Foreningen lejer jorden af Sorø kommune på en 25-årig lejekontrakt.
Vores forening har eksisteret siden 1942 og har en lang historie.
Vi lægger vægt på: At lejere af foreningens haver har respekt for stedet og for foreningens historie, samt også ønsker at indgå i det fællesskab, der er i foreningen. Det forventes derfor også, at haveforeningens medlemmer deltager i de fælles forpligtigelser, der er i foreningen hen over havesæsonen.

– Foreningen har ikke kloakering, strøm, dagrenovation og lignende.
– Det er IKKE tilladt at tage længerevarende ophold i haven.
– Man må ikke have bopæl/adresse i foreningen.
– Der må maksimalt bygges på 10% af grunden, som er 300-400 m2 .
– Bebyggelse skal altid anmeldes til bestyrelsen.
– Man kan kun blive medlem af vores Facebook gruppe,  hvis man har en have i foreningen.
– Læs i øvrigt vores vedtægter og ordensregler her.


FAQ angående havekøb

– Soranere har forkøbsret de første 4 uger..
– Det er sælger, der selv sætter salgsprisen.
– Der er ikke ventelister.
– Sælges efter ”først til mølle”-princippet.
– Haver til salg slås ikke op på foreningens Facebookgruppe.
– Havesalg skal altid gå gennem foreningens haveformidler.
– Vi sender ikke billeder, men du er altid velkommen til at besøge haveforeningen.
– Det er ikke tilladt at gå ind i en have der er sat til salg, uden haveformidlers eller havelejers tilladelse.
– Foreningens haveformidler er kun ansvarlig for lejekontrakt og medlemskabet af foreningen.
– Aftaler omkring hussalg, inventar, overdragelse og lignende er en sag mellem sælger og køber.
– Købskontrakt på bebyggelse på haveloddet, samt betalingsform aftales mellem sælger og køber.

–  Tjekliste til foreningens haveformidler.


Haver til Salg

I forbindelse med køb og salg af haver kontakt:
Haveformidler Ulrik Winding og Peer Andersen.
Skriv en mail til foreningen: faegangskolonien@gmail.com
Skriftlig  meddelelse lægges i postkasse Have 94.
Tlf: 30 51 69 20 torsdag ml 17-18, eller send sms.

Der er ingen haver til salg