Indkaldelse til ordinær generalforsamling (del II)

Kære medlem

Der er udsendt en indkaldelse til anden halvdel af den ordinære generalforsamling onsdag den 24. oktober 2018 kl. 18.30 på Værkerne i Sorø.

På den ordinære generalforsamling den 26. september 2018 blev det besluttet at udskyde behandling af pkt. 12-17 til et møde i oktober. Punkterne vedrører forslag til nye vedtægter, øvrige forslag fra medlemmer samt valg af bestyrelse.

På mødet den 24. oktober skal udkast til nye vedtægter blandt andet gennemgås og godkendes (pkt. 6a). Det er kun oplæg til nye vedtægter, der er til afstemning på mødet. Forslag til ordensregler og økonomiske procedurer fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling søndag den 25. november 2018 med henblik på vedtagelse. Der vil komme en særskilt indkaldelse til dette møde, men reserver allerede nu aftenen.

Nedenfor kan du læse bestyrelsens oplæg til nye vedtægter samt ordensregler og økonomiske procedurer. Vi opfordrer alle medlemmer til at læse materialet igennem.

Hvis du allerede nu har bemærkninger eller forslag til justeringer af materialet, vil vi gerne have dine bemærkninger inden 5. oktober. Hermed kan vi nå at foretage eventuelle justeringer, inden det endelige forslag til nye vedtægter udsendes til medlemmer senest 10. oktober – 14 dage før mødet.

Vel mødt,
Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 24. oktober – del 2

Bilag 1 – Udkast til nye vedtægter

Bilag 2 – Udkast til økonomiske procedurer og ordensreglement

Dagsorden til generalforsamlingen 26. september

Den endelige dagsorden til generalforsamlingen den 26. september er nu tilgængelig. Den er opdateret med de forslag, der er stillet af foreningens medlemmer.

Hvis du skal bruge en fuldmagt i forbindelse med generalforsamlingen, opfordrer vi til, at du bruger foreningens skabelon.

Du kan tilgå de forskellige dokumenter her:
Dagsorden til generalforsamling 26. september (link)
Bilag 1 (link)
Bilag 2 (link)
Skabelon til fuldmagt (link)

Vh Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlemmer

Der vil blive holdt ordinær generalforsamling onsdag den 26. september kl. 19 på Værkerne i Sorø.

Du kan læse indkaldelsen til generalforsamlingen her. Den endelige dagsorden vil være tilgængelig på hjemmesiden og i informationskassen ved havegang nr. 2 fra den 12. september.

Bestyrelsen har udarbejdet et udkast til nye vedtægter (link) og udkast til økonomiske procedurer og nyt ordensreglement (link). Materialet vil blive behandlet på generalforsamlingen.

Vel mødt,
Bestyrelsen

Lugelauget mødes to gange efter sommerferien

Kære alle

Lugelauget mødes igen for hyggeligt samvær, med en til to timers lugearbejde på vores fællesarealer – havegangene mod skoven og kirkegården.

Har du ikke lyst til at luge, hakke, rive eller skuffe havegangene, har du måske mod på at klippe en gren omkring vores infokasser eller pudse glaslågerne.

Vi mødes:

Lørdag 11. august kl. 10-12  (opdateres med mødested)
Der vil blive serveret sandwich og kolde drikke, samt the og kaffe

Lørdag 8. september kl. 10-12 (opdateres med mødested)
Der vil blive serveret sandwich og kolde drikke, samt the og kaffe

Håber mange vil bakke op om arrangementet. Det er rigtig hyggeligt og en god anledning til at hilse på andre medlemmer af foreningen.

Bedste sommerhilsner
Bestyrelsen

Besked fra bestyrelsen: Hækkens højde

Kære havelejere

Lørdag den 7. juli gik bestyrelsen havevandring. De allerfleste haver og stier ser rigtige pæne ud – det var dejligt at se!

Bestyrelsen har dog et opråb; hækkenes højde. Vi opfodrer alle havelejere til at måle deres hæk og se om den overholder makshøjden på 160 jf. foreningens vedtægter – og klippe den ned, hvis det ikke er tilfældet.

Bedste sommerhilsner

Bestyrelsen

Lugelauget mødes to gange i juni

Kære alle

Lugelauget mødes igen for hyggeligt samvær, med en til to timers lugearbejde på vores fællesarealer – havegangene mod skoven og kirkegården.

Har du ikke lyst til, at luge, hakke rive eller skuffe nævnte havegange, har du måske mod på, at klippe gren omkring vores info. kasser og pudse glaslågerne

Vi mødes:

Lørdag den 9 juni ml. 10 og 12  ved have 113
Der vil blive serveret sandwich og kolde drikke, samt the og kaffe

Lørdag 30 juni ligelede ml. 10 og 12 ved have 49
Der vil blive serveret sandwich og kolde drikke, samt the og kaffe

Håber mange vil bakke op om arrangementet, det er rigtig hyggeligt og en god anledning til, at hilse andre medlemmer af foreningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Havekig 2018

Har du set, at der er kommet datoer for havekig i 2018? Bestyrelsen vil gå rundt og se, hvordan det står til i haverne, på havegangen samt fællesarealerne følgende dag:

Søndag 13. maj
Lørdag 7. juli
Lørdag 25. august

Du kan læse mere om havekigget her.

Vi glæder os til at hilse på jer i forbindelse med havekigget.

Bedste hilsner,
Bestyrelsen