Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlemmer

Der vil blive holdt ordinær generalforsamling onsdag den 26. september kl. 19 på Værkerne i Sorø.

Du kan læse indkaldelsen til generalforsamlingen her. Den endelige dagsorden vil være tilgængelig på hjemmesiden og i informationskassen ved havegang nr. 2 fra den 12. september.

Bestyrelsen har udarbejdet et udkast til nye vedtægter (link) og udkast til økonomiske procedurer og nyt ordensreglement (link). Materialet vil blive behandlet på generalforsamlingen.

Vel mødt,
Bestyrelsen