Indkaldelse til ordinær generalforsamling (del III) 25. november

Kære medlem

Der indkaldes til en ordinær generalforsamling (del III) søndag den 25. november 2018 kl. 18.30 på Værkerne i Sorø.

På den ordinære generalforsamling den 24. oktober 2018 blev det besluttet at udskyde behandling af pkt. 7-11 til et møde i november, hvor også udkast til nye økonomiske procedurer og ordensregler er på dagsordenen.

Vedhæftet er indkaldelse til ordinær generalforsamling (del III), bestyrelsens udkast til nye økonomiske procedurer (bilag 1) og ordensregler (bilag 2). Vi opfordrer alle medlemmer til at læse materialet igennem.

Hvis du har bemærkninger eller forslag til justeringer af materialet, vil vi gerne have dine bemærkninger inden 11. november, hvorefter de vil blive indarbejdet i materialet til den ordinære generalforsamling. Forslag kan sendes til bestyrelsen på foreningens mail eller afleveres i foreningens postkasse på havegang nr. II ved parkeringspladsen. Af hensyn til at nå igennem alle dagsordenspunkter, vil det ikke være muligt at stille nye ændringsforslag til økonomiske procedurer og ordensreglement på selve mødet.

Bemærk, at fuldmagter, der blev udarbejdet til brug på generalforsamlingen 26. september og/eller 24. oktober, også kan bruges den 25. november.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i bestyrelsen.

Vel mødt,

Bestyrelsen

Dagsorden til generalforsamlingen (del II) 24. oktober

Den endelige dagsorden til generalforsamlingen (del II) den 24. oktober er nu tilgængelig. Den er opdateret med de forslag, der er stillet af foreningens medlemmer.

Hvis du skal bruge en fuldmagt i forbindelse med generalforsamlingen, opfordrer vi til, at du bruger foreningens skabelon.

Du kan tilgå de forskellige dokumenter her:
Dagsorden til generalforsamling 24. oktober (link)
Bilag 1 (link)
Bilag 2 (link)
Skabelon til fuldmagt (link)

Vh Bestyrelsen