Havekig den 10. juli

Kære alle

Bestyrelsen vil gå havekig 10 juli.

Det har som bekendt regnet en del og være meget varmt. Haverne er særdeles frodige, og det fantastisk at gå rund i foreningen og kigge over hækken. Desværre har græs og ukrudt også fine vækstbetingelser, så havegangene se desværre ikke lige pæne og luget ud  alle steder.

Så ud med lugejernet inden bestyrelsens næste havekig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS Der er fælles lugedag den 20. juli. Hvem vil lægge have til kaffen efter dagens arbejde? Skriv  til bestyrelsen, hvis det er din have, vi må hvile ud i 🙂

PPS Håber at mange vælger at dukke op til foreningens sociale arrangement på lørdag –  se tidligere fremsendte mail og indbydelse.

Haveindbetaling for 2019

Kære alle

Så er det snart tid til at komme i haverne. Det betyder også, at der snart er frist for den årlige haveindbetaling – i år er fristen 1. april.

Der er sendt et indbetalingsbrev til alle medlemmer via mail. Du kan også læse brevet her.

Vi glæder os til en ny sæson!

Bh Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (del III) 25. november

Kære medlem

Der indkaldes til en ordinær generalforsamling (del III) søndag den 25. november 2018 kl. 18.30 på Værkerne i Sorø.

På den ordinære generalforsamling den 24. oktober 2018 blev det besluttet at udskyde behandling af pkt. 7-11 til et møde i november, hvor også udkast til nye økonomiske procedurer og ordensregler er på dagsordenen.

Vedhæftet er indkaldelse til ordinær generalforsamling (del III), bestyrelsens udkast til nye økonomiske procedurer (bilag 1) og ordensregler (bilag 2). Vi opfordrer alle medlemmer til at læse materialet igennem.

Hvis du har bemærkninger eller forslag til justeringer af materialet, vil vi gerne have dine bemærkninger inden 11. november, hvorefter de vil blive indarbejdet i materialet til den ordinære generalforsamling. Forslag kan sendes til bestyrelsen på foreningens mail eller afleveres i foreningens postkasse på havegang nr. II ved parkeringspladsen. Af hensyn til at nå igennem alle dagsordenspunkter, vil det ikke være muligt at stille nye ændringsforslag til økonomiske procedurer og ordensreglement på selve mødet.

Bemærk, at fuldmagter, der blev udarbejdet til brug på generalforsamlingen 26. september og/eller 24. oktober, også kan bruges den 25. november.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i bestyrelsen.

Vel mødt,

Bestyrelsen

Dagsorden til generalforsamlingen (del II) 24. oktober

Den endelige dagsorden til generalforsamlingen (del II) den 24. oktober er nu tilgængelig. Den er opdateret med de forslag, der er stillet af foreningens medlemmer.

Hvis du skal bruge en fuldmagt i forbindelse med generalforsamlingen, opfordrer vi til, at du bruger foreningens skabelon.

Du kan tilgå de forskellige dokumenter her:
Dagsorden til generalforsamling 24. oktober (link)
Bilag 1 (link)
Bilag 2 (link)
Skabelon til fuldmagt (link)

Vh Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (del II)

Kære medlem

Der er udsendt en indkaldelse til anden halvdel af den ordinære generalforsamling onsdag den 24. oktober 2018 kl. 18.30 på Værkerne i Sorø.

På den ordinære generalforsamling den 26. september 2018 blev det besluttet at udskyde behandling af pkt. 12-17 til et møde i oktober. Punkterne vedrører forslag til nye vedtægter, øvrige forslag fra medlemmer samt valg af bestyrelse.

På mødet den 24. oktober skal udkast til nye vedtægter blandt andet gennemgås og godkendes (pkt. 6a). Det er kun oplæg til nye vedtægter, der er til afstemning på mødet. Forslag til ordensregler og økonomiske procedurer fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling søndag den 25. november 2018 med henblik på vedtagelse. Der vil komme en særskilt indkaldelse til dette møde, men reserver allerede nu aftenen.

Nedenfor kan du læse bestyrelsens oplæg til nye vedtægter samt ordensregler og økonomiske procedurer. Vi opfordrer alle medlemmer til at læse materialet igennem.

Hvis du allerede nu har bemærkninger eller forslag til justeringer af materialet, vil vi gerne have dine bemærkninger inden 5. oktober. Hermed kan vi nå at foretage eventuelle justeringer, inden det endelige forslag til nye vedtægter udsendes til medlemmer senest 10. oktober – 14 dage før mødet.

Vel mødt,
Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 24. oktober – del 2

Bilag 1 – Udkast til nye vedtægter

Bilag 2 – Udkast til økonomiske procedurer og ordensreglement