Indkaldelse til ordinær generalforsamling (del II)

Kære medlem

Der er udsendt en indkaldelse til anden halvdel af den ordinære generalforsamling onsdag den 24. oktober 2018 kl. 18.30 på Værkerne i Sorø.

På den ordinære generalforsamling den 26. september 2018 blev det besluttet at udskyde behandling af pkt. 12-17 til et møde i oktober. Punkterne vedrører forslag til nye vedtægter, øvrige forslag fra medlemmer samt valg af bestyrelse.

På mødet den 24. oktober skal udkast til nye vedtægter blandt andet gennemgås og godkendes (pkt. 6a). Det er kun oplæg til nye vedtægter, der er til afstemning på mødet. Forslag til ordensregler og økonomiske procedurer fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling søndag den 25. november 2018 med henblik på vedtagelse. Der vil komme en særskilt indkaldelse til dette møde, men reserver allerede nu aftenen.

Nedenfor kan du læse bestyrelsens oplæg til nye vedtægter samt ordensregler og økonomiske procedurer. Vi opfordrer alle medlemmer til at læse materialet igennem.

Hvis du allerede nu har bemærkninger eller forslag til justeringer af materialet, vil vi gerne have dine bemærkninger inden 5. oktober. Hermed kan vi nå at foretage eventuelle justeringer, inden det endelige forslag til nye vedtægter udsendes til medlemmer senest 10. oktober – 14 dage før mødet.

Vel mødt,
Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 24. oktober – del 2

Bilag 1 – Udkast til nye vedtægter

Bilag 2 – Udkast til økonomiske procedurer og ordensreglement