Opdateret materiale til generalforsamling (del III) 25. november

Hermed opdateret materiale til generalforsamlingen (del III) den 25. november på Værkerne. Bestyrelsen har modtaget enkelte forslag fra medlemmer, som er indarbejdet i materialet.

  • Indkaldelse inkl. dagsorden (link)
  • Bilag 1: Udkast til nye økonomiske procedurer (link)
  • Bilag 2: Udkast til nye ordensregler (link)
  • Skabelon til fuldmagt (link)